1. Rekisterinpitäjä
 
Nimi: Yksi elämä -terveystalkoot/Hengitysliitto ry
Osoite: PL 40, 00621 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Janne Kettunen
Osoite: PL 40, 00621 Helsinki
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@yksielama.fi

3. Rekisterin nimi 

Yksi elämä Unelmien työpäivä -tapahtumarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriin kootaan tiedot kaikista niistä henkilöistä, jotka ilmoittavat tapahtuman Unelmientyöpäivä.fi-sivulla.
Tietoa käytetään:

1) rekisteriin merkittyjen kesken toteuttettavan arvonnan toimeenpanemisessa
2) tapahtumaan liittyvässä ennakkoviestinnässä
3) tapahtuman jälkeisen kyselytutkimuksen toteuttamiseen
4) tapahtumajärjestäjien Yksi elämä -terveystalkoiden ja Work goes happy Oyj:n viestintään korkeintaan 1 sähköposti/kalenterikuukausi
5) tulevien unelmien työpäivä -tapahtumien ennakkoviestintään
6) tiedot voidaan luovuttaa työterveyden tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen

5. Rekisterin tietosisältö 

nimi tai nimimerkki, sähköpostiosoite, Facebook-profiilitiedot (mikäli kirjautuminen tehdään Facebook-tiliä käyttäen)

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilö antaa tiedot itse.
  
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tiedot voidaan luovuttaa työterveyden tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto:
- Aineistoa ei käsitellä manuaalisesti.
 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot:
- Sähköinen rekisteri on suojattu yleisin teknisin suojauksin.